Osobné údaje

1. SZČO Nikita Rozhkov so sídlom 84105 Bratislava-Karlova Ves, Adámiho 445/5 (ďalej – „Správca“) uchováva nasledujúce osobné údaje klientov, ktorým poskytuje prekladateľské, tlmočnícke, jazykové, reklamné, grafické a marketingové služby:

 • Meno, priezvisko, názov firmy,
 • IČO, DIČ, adresa,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo/mobil,
 • komunikáciu, informácie a podklady, ktoré klient v rámci poskytovania služieb Správcovi poskytne.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), a to za účelom poskytnutia plnenia zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a ochranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Vyššie uvedené spracovanie je umožnené na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

2. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť klientom zasielané relevantné novinky a iné obchodné správy súvisiace s jeho objednávkou. Tento postup umožňuje oprávnený záujem prevádzkovateľa poskytnúť relevantné informácie podľa §13 písm. f) zák. č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov, ak ho neodmietnete. Tieto e-mailové správy možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom – napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v elektronickej správe – odhlásiť.

4. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, prípadne žiadať kópiu týchto osobných údajov,
 • požadovať od nás vysvetlenie k spracovaniu osobných údajov, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovaní o zmluve a bude vykonaný len v prípade, že záujmy Správcu neprevažujú nad vašou ochranou súkromia.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ak máte pocit, že vaše údaje boli spracované nezákonne, kontaktujte nás na adrese info@prekladydorustiny.sk a my sa zaväzujeme, že problém neodkladne vyriešime. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Súbory cookie

Aby tento web fungoval správne, niekedy do vášho zariadenia ukladáme malé dátové súbory nazývané cookies. Väčšina veľkých webových stránok to robí taktiež.

Čo sú cookies?

Cookie je malý textový súbor, ktorý si web pri návšteve webu ukladá do počítača alebo do mobilného zariadenia. Umožňuje webovému miestu si po určitú dobu zapamätať vaše akcie a preferencie (napríklad prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a ďalšie predvoľby zobrazenia), takže ich nemusíte opakovane zadávať, kedykoľvek sa na web vrátite alebo prechádzate z jednej stránky na druhú.

Aké cookies používame?

 1. pre zapamätanie si akcií užívateľov
 2. pre identifikáciu užívateľa
 3. pre online reklamu
 4. Cookies nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky alebo danej funkcie alebo ak majú za cieľ zvýšiť výkon webovej stránky

Cookie nebude použitý na žiadny iný účel než na uvedený.

Ako môžete ovládať cookies?

Môžete kontrolovať a / alebo mazať cookies, ako si prajete - podrobnosti viď aboutcookies.org.

Môžete však tiež zmazať všetky súbory cookie, ktoré sú už v počítači, a môžete tiež nastaviť väčšinu prehliadačov, aby zabránili ich umiestneniu.

Ak tak urobíte, je však možné, že budete musieť upraviť nastavenia preferencií ručne, a to pri každej návšteve webu. Niektoré služby a funkcie nemusia následne 100% fungovať.

SPÄŤ