SÚHLASÍM
Tento web používa súbory cookies. Čítať viac

Prispôsobenie prekladu alebo prečo by preklad nemal byť doslovný

Preklad slovenského textu do ruštiny nie je prekladom jednotlivých slov, ktoré text tvoria. Ide skôr o prenos informácií obsiahnutých v danom texte, v jeho sémantickej, štylistickej, emocionálnej rovine a pod. tak, aby ho cieľové publikum mohlo vnímať najplnšie a najvernejšie.

Inými slovami, úlohou prekladu nie je mechanický preklad slov z jedného jazyka do druhého. Je to proces extrakcie najkomplexsnejších informácií zo zdrojového textu a ich následná prezentácia v inom jazyku. Je nesmierne dôležité brať do úvahy kultúrne, historické a psychologické charakteristiky osôb hovoriacich týmto jazykom, aby tak preklad čo najpresnejšie kopíroval pôvodný význam textu a autorov zámer. Je to adaptačná zložka prekladu. V ideálnom prípade by mali čitatelia po adaptácii text vnímať akoby bol písaný v ich vlastnom jazyku.

Preklady do ruštiny
Problémy pri doslovnom preklade

Využívanie online translatorov najlepšie demonštruje problematiku doslovného prekladu. Jednotlivé slová sú vo väčšine prípadov preložené správne, avšak zmysel viet sa líši alebo úplne uniká. Dosť často takéto translatory generujú preklady zo slovenčiny do ruštiny cez angličtinu, a preto sa výsledný text do značnej miery môže obsahovo a zmyslovo odlišovat od originálu. Aj keď technológie v tomto smere výrazne pokročili, pri preklade, resp. pri kontrole prekladu týmto spôsobom stále chýba spomínaná adaptačná zložka, ktorú vie zabezpečiť zatiaľ iba človek.

Lokalizácia prekladu

Nie je žiadným tajomstvom, že hovoriaci rôznymi jazykmi sa navzájom líšia normami a pravidlami, tradíciami, etiketou, historickými skúsenosťami atď. Dokonca aj medzi používateľmi jedného spoločného jazyka existujú rôzne skupiny s vlastným slangom, kultúrnou úrovňou, množstvom nahromadených vedomostí atď. Adaptácia prekladu by preto mala vychádzať aj z charakteristík cieľového publika a úlohou prekladateľa je poskytnúť tomuto publiku čo najvernejšiu kópiu pôvodného textu.

Zachovanie pôvodného štýlu

Prenos štýlu a originality z pôvodného do preloženého textu je tiež veľmi dôležitý. Pri jazykovom preklade textu je podstatné nielen to čo hovoríme, ale aj to, ako to hovoríme. Toto pravidlo sa využíva hlavne pri prekladoch literárnych textov, ale je čoraz viac potrebné ho uplatniť aj pri firemných komunikáciach a marketingových materiáloch, kedy sa jednotlivé spoločnosti chcú výraznejšie presadiť na trhu a odlíšiť sa od konkurencie.

Jednoducho povedané, správne a kvalitné preklady do ruštiny vie zabezpečiť iba človek, ktorý má v danej oblasti dostatočné skúsenosti a znalosti, ideálne ak je tým človekom rodený Rus, ktorý má okrem jazyka osvojené aj ruské reálie. Preto ma neváhajte kontaktovať v prípade, ak by ste mali záujem o preklady do ruštiny, marketingovú podporu alebo poradenstvo ohľadom pôsobenia na ruskohovoriacom trhu.

DOMOV
FORMULÁR

Vyplňte formulár a v čo najkratšom čase sa s vami spojím

Nezabudnite zvoliť druh produktu, o ktorý máte záujem.

  • Dôsledne vyplňte formulár - meno, telefónne číslo, e-mailovú adresu a produkt, o ktorý máte záujem
  • Budem vás kontaktovať čo najskôr, buď telefonicky alebo e-mailom
  • Po oboznámení sa s komplexnosťou prekladu a služieb vám zašlem nezáväznú cenovú ponuku a návrh termínu odovzdania